eBANK

BANK INTERNETOWY

Jest to jedna z najnowszych usług zapewniająca bezpieczny dostęp do rachunku bankowego poprzez Internet. Korzystając z Banku Internetowego można przeprowadzać operacje, jakie standardowo są dostępne w tradycyjnej jednostce Banku. Proponowane rozwiązanie umożliwia szybkie korzystanie z produktów bankowych z możliwością obrotu środkami zgromadzonymi na rachunku bez fizycznej obecności w Banku.

Bank Internetowy to system wykorzystujący najnowsze rozwiązania technologii internetowej, obsługujący Klienta 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę bez kolejek i trudności komunikacyjnych. Korzystanie z systemu jest bardzo łatwe i bezpieczne, możliwe z dowolnego miejsca na świecie, a także dostępne przez całą dobę i przez cały rok.

Bank Internetowy nie wymaga instalowania oraz uruchomiania po stronie Klienta jakiegokolwiek dedykowanego oprogramowania - pełna funkcjonalność jest udostępniona za pomocą przeglądarki WWW.

 


BEZPIECZEŃSTWO

W projektowaniu i budowie systemu wykorzystano najnowszą wiedzę i technologię zabezpieczeń przed ewentualnymi próbami włamania. W celu zapewniania poufności i integralności danych System wykorzystuje protokół SSL podpisany certyfikatem Zaufanego Głównego Wystawcy Certyfikatów. Zastosowano 1024 bitowe klucze publiczne i szyfrowanie symetryczne z kluczem o długości 128 bitów. Dzięki temu uzyskiwany jest bardzo wysoki stopień bezpieczeństwa.
Protokół SSL jest implementowany przez najpopularniejsze przeglądarki internetowe: Internet Explorer, Netscape Navigator, Firefox.


FUNKCJONALNOŚĆ

  • Dostęp do historii rachunku obejmującej wszystkie operacje wykonywane na rachunku za pośrednictwem Banku Internetowego jak również wykonywane w placówkach banku.
  • Zlecanie przelewów krajowych w tym na rzecz ZUS i US z datą bieżącą i przyszłą,
  • Definiowanie zleceń stałych,
  • Dostęp do aktualnych informacji bankowych,
  • Korespondencja z bankiem za pośrednictwem poczty elektronicznej,


Warunkiem korzystania z usługi Bank Internetowy jest posiadanie komputera klasy PC z przeglądarką WWW i dostępem do internetu oraz wypełnienie i złożenie w Banku wniosku o świadczenie usługi "Bank Internetowy".

 

 

W tym miejscu możesz pobrać potrzebne dokumenty.

 

O Banku

Czytaj więcej

Kalkulator Kredytowy

Kalkulator kredytowy służy do obliczania wysokości poszczególnych rat kredytu przy założonym poziomie...

Sprawdź kredyt

Kursy walut

2015-10-09

Copyright [c] 2009 Bank Spółdzielczy w Pucku

Projekt i wykonanie Seenet